X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Skärpta krav på säkerhetskänslig verksamhet

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet skärps kraven på de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Bland annat införs krav som stärker skyddet för säkerhetskänsliga verksamheter vid upphandlingar, avtal och andra samarbeten som innebär att en utomstående aktör får tillgång till särskilt känsliga delar av verksamheten. Dessutom utvecklas tillsynsstrukturen på området och tillsynsmyndigheterna får möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte sköter sitt säkerhetsskydd.

Ny förordning: Säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Ändringar: Säkerhetsskyddslagen (2018:585) med flera lagar och förordningar. Ikraftträdande: 1 december 2021
Föregående artikel Förenklade regler för elledningar och laddinfrastruktur för fordon
Nästa artikel Hållbar användning av engångsplast
Skriv ut
272 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.