X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2024

Skärpta normer för koldioxidutsläpp i EU

EU rådet har formellt antagit förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon som ändrar och stärker de befintliga EU-reglerna. Syftet med uppdateringen är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och införa nya mål för 2030, 2035 och 2040.

Mer robusta standarder för koldioxidutsläpp kommer att bidra till att andelen utsläppsfria fordon ökar i den tunga fordonsparken i hela EU, och samtidigt säkerställs och förbättras innovationen och konkurrenskraften inom sektorn.

Bredare tillämpningsområde

Med de reviderade reglerna utvidgas den befintliga förordningens tillämpningsområde så att nästan alla nya tunga fordon med certifierade koldioxidutsläpp – även mindre lastbilar, stadsbussar, turistbussar och släpvagnar – omfattas av utsläppsminskningsmål.

Nya mål för minskade utsläpp

Med de nya reglerna förblir det nuvarande målet för 2025 oförändrat med kravet på en utsläppsminskning med 15 procent för tunga lastbilar som väger mer än 16 ton. I linje med EU:s klimatmål för 2030 och därefter fastställs i förordningen följande nya mål:

  • en utsläppsminskning med 45 % från och med 2030 (ökning från 30 %)
  • en utsläppsminskning med 65 % från och med 2035
  • en utsläppsminskning med 90 % från och med 2040

Dessa mål gäller för medeltunga lastbilar, tunga lastbilar som väger mer än 7,5 ton och turistbussar, samt motsvarande arbetsfordon, från och med 2035.

Nollutsläppsmål för stadsbussar

Ett nollutsläppsmål på 100 procent för nya stadsbussar kommer att införas 2035, med ett delmål på 90 procent för denna kategori 2030. Långfärdsbussar kommer att undantas från detta mål, eftersom de betraktas som turistbussar vid mätning av utsläppsminskningar.

Föregående artikel Lump blir nya kläder och flygbränsle
Nästa artikel Revidering av förnybartdirektivet
Skriv ut
14 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.