X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Skärpta straff för brott mot djur

Straffet för de allvarligaste fallen av djurplågeri höjs genom att ett grovt djurplågeribrott införs i brottsbalken. Straffskalan ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Det införs ett bemyndigande i djurskyddslagen som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddsbestämmelser ska sanktioneras med sanktionsavgifter som hanteras av länsstyrelserna i stället för med straffrättsliga påföljder. Sanktionsavgifterna ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Det görs också en ändring i djurskyddslagen som innebär en viss utvidgning av de gärningar som ska anses vara ringa brott och därmed straffria. Slutligen görs ändringar för att förtydliga när kontrollmyndigheterna ska vara skyldiga att anmäla överträdelser av djurskyddslagstiftningen till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Ändringar: Ändringar i brottsbalken och djurskyddslagen (2018:1192)
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:18
SFS: 2022:116 och 2022:117
Ikraftträdande: 1 juli 2022
Föregående artikel Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Nästa artikel Produkter med dubbla användningsområden
Skriv ut
247 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.