X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2018

Snabbare varningar mellan myndigheterna i livsmedelskontrollen

Ett nytt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel införs i Sverige från 1 mars 2018. Systemet gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks. Därmed kan myndigheterna i Sverige effektivare följa upp att inblandade företag vidtar rätt åtgärder.

Nu kan myndigheterna snabbare tillsammans följa upp att företagen gör allt i sin makt för att livsmedel som kan vara en risk för människors hälsa försvinner från till exempel butikerna.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvar för sina produkter och att livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och försvarsinspektören för hälsa och miljö delar på ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige. Dessa myndigheter ska ansluta sig till och bevaka det nya systemet och meddela om de upptäcker livsmedel som kan innebära en allvarlig risk för konsumenter samt återrapportera vad de gjort åt det. Detta regleras i nya föreskrifter som gäller från 1 mars 2018. Systemet, IRASFF, är en nationell variant av varningssystemet RASFF som redan används inom EU.

Införandet av det nationella systemet för snabb varning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket. Uppdraget innebar att utreda och utveckla ett nationellt varningssystem för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna.
Föregående artikel Många kemikalier är förbjudna i miljömärkta varor
Nästa artikel Nya regler begränsar användningen av bisfenol A inom EU
Skriv ut
1064 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.