X
Nyhetslista

Hårdare villkor för hormonstörande ftalater

 • 27 december 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 334
 • 0 Kommentarer
Ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP kan störa fortplantningsförmågan och det har sedan länge krävts tillstånd för att använda eller sälja ämnena i EU. Efter att ämnenas hormonstörande egenskaper lagts till i bilaga XIV till Reach-förordningen kommer det att ske skärpningar i tillståndsplikten.

EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor

 • 15 mars 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 990
 • 0 Kommentarer
Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor från och med den 8 juli 2020. Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. Förbudet finns i EU:s kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP.

Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror

 • 8 maj 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1401
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna halter av cancerframkallande ämnen i flera varor av gummi och plast. Ämnena som kallas PAH:er upptäcktes bland annat i handtag, en hammare och en hästborste.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.