X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2019

Tio nya substanser narkotikaklassas

Regeringen har narkotikaklassat tio nya substanser utan medicinsk användning, beslutet trädde i kraft den 2 juli 2019.

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 2 juli 2019 (SFS 2019:331):

• Dimetylon
• Dipentylon
• 4-HO-DIPT
• 5-HO-DMT
• 5-MeO-DET
• 5-MeO-MALT
• 5-MeO-NIPT
• DIPT
• MIPT
• 2-metyl-AP-237

Substansen 4-HO-DIPT har tidigare varit reglerad som hälsofarlig vara i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att det nya beslutet träder ikraft, kommer substansen inte längre att regleras som hälsofarlig vara utan blir istället narkotika i Sverige.

Ingen av substanserna används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:16).

Ändringen innebär att det från och med den 2 juli krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående substanser. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.
Föregående artikel Samråd om förbud mot allergiframkallande ämnen
Nästa artikel Projekt för en mer hållbar textilkonsumtion
Skriv ut
883 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.