X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2019

Två nya godkända biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har fattat beslut om att godkänna parasitstekeln Eretmocerus eremicus och rovkvalstret Transeius montdorensis för användning som biologiska bekämpningsmedel i Sverige.

De godkända arterna används i flera europeiska länder för att bekämpa skadegörare i framförallt växthus, men även i tunnelodling. Parasitstekeln Eretmocerus eremicus är en naturlig fiende till mjöllöss, så kallade vita flygare. Rovkvalstret Transeius montdorensis kan leva av flera olika mindre ryggradslösa djur, som mjöllöss, trips eller andra kvalster. De båda arterna har godkänts av Naturvårdsverket eftersom de anses oförmögna att etablera sig i den svenska naturen och utgör därför inget hot mot den biologiska mångfalden.

Besluten innebär att arterna blir godkända att användas utan villkor för användningen. När de två arterna är godkända att användas i Sverige kommer de att läggas till på listan över godkända arter. Besluten måste träda i kraft innan arterna kan börja användas. Det sker 25 juli 2019 om ingen överklagat besluten innan dess.
Föregående artikel Projekt för en mer hållbar textilkonsumtion
Nästa artikel Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
Skriv ut
947 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.