X
Nyhetslista

Undantag från krav på läkarintyg

Regeringen föreslår att den ska få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader i lagen om sjuklön.

Regeringen föreslår att lagen om sjuklön ändras så att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare.

Regeringen föreslår också att bestämmelsen om anmälningstid i föräldraledighetslagen ändras.

Bestämmelserna gäller vid extraordinära händelser i fred. Meningen är att exempelvis under pågående smittspridning minska riskerna för att smitta sprids och på så sätt öka skyddet för befolkningen och viktiga samhällsfunktioner.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 7 april 2020. Bestämmelserna om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020.

Genom förslaget ges regeringen möjlighet att föreskriva när det äldre regelverket om läkarintyg åter ska träda i kraft.
Föregående artikel Om förslaget korttidspermittering
Nästa artikel Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90
Skriv ut
595 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.