how to
X
Nyhetslista

Upphävande av föreskrift om ozonskiktet

Regeringen har beslutat om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet eftersom föreskriften inte längre har någon praktisk betydelse.

Föreskriften upphävs på Naturvårdsverkets begäran. Numera regleras frågan om eventuella undantag i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen och förordningen (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. I den nuvarande förordningen saknar Naturvårdsverket bemyndigande som gör att verket kan upphäva föreskriften.

Föreskriften upphävs från den 1 maj 2020.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
• förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet
Föregående artikel Producentansvar för elutrustning
Nästa artikel Förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare
Skriv ut
574 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.