X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn

Enligt den preliminära statistiken från Naturvårdsverket har utsläppen minskat marginellt jämfört med 2015. Under våren har regeringen lanserat ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt från transporter. Den senaste prognosen visar att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 med enbart inhemska åtgärder är inom räckhåll.

Industri och inrikes transporter står var och en för en tredjedel av utsläppen. Utsläppen ökar något från industri och värmeverk, vilket kan kopplas till väderlek och en uppåtgående konjunktur. Ökningen balanseras av att utsläppen från transporter minskar trots ökad trafik. Detta tack vare en ökad användning av biodrivmedel.

Regeringen har lagt ett antal förslag inom transportområdet för att gynna miljöbilar och biodrivmedel. Bonus-Malussystemet ger bonusar till den som köper en bil med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp av klimatgaser, initiativet "Bränslebytet" ska öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle, samt förslag om ändringar i förmånsbeskattningen för tjänstebilar.

Det behövs också innovationer för att minska utsläpp från energiintensiv industri. Regeringen har lagt ett uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag som kan minska utsläpp av växthusgaser från processindustrin, exempelvis ståltillverkning.

Dessutom satsar regeringen ytterligare medel i Klimatklivet för att stärka klimatarbete på lokal och regional nivå, samt återinför koldioxidbeskattning för värmeproduktion för de anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter.
Föregående artikel Butiker och restauranger ska informera om plastkassars miljöpåverkan
Nästa artikel Avgifter på tobaksprodukter
Skriv ut
1360 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.