X
Nyhetslista

Avgifter på tobaksprodukter

Regeringen har beslutat hur stora avgifter tillverkare och importörer av tobaksvaror ska betala till Folkhälsomyndigheten för myndighetens tillsyn på tobaksområdet. Avgifterna tas ut per produkt och avgifternas storlek har bestämts så att de ska täcka kostnaderna för tillsynen.

Av folkhälsoskäl finns det regler med krav på tobaksvaror. Med EU:s tobaksproduktdirektiv infördes nya regler i tobakslagen 2016. Reglerna säger bl.a. att tillverkare och importörer av tobaksvaror ska lämna uppgifter om ingredienser m.m. till Folkhälsomyndigheten och att vissa smaker och tillsatser är förbjudna i tobaksvaror. Folkhälsomyndigheten ser till att reglerna följs.

Genom avgifterna som nu införs får branschen bidra till kostnaderna för tillsynen. Det är två olika avgifter som ska tas ut. Den ena tas ut när en tillverkare eller importör ska introducera en ny produkt eller ändra en befintlig produkt. Den andra avgiften betalas årligen för varje produkt en tillverkare eller importör har på marknaden. Avgifternas storlek har bestämts utifrån hur mycket tillsynen kostar per produkt.

Reglerna om de nya avgifterna finns i tobaksförordningen och gäller från och med den 1 augusti 2017.
Föregående artikel Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn
Nästa artikel Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier
Skriv ut
1434 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.