X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

I betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” föreslås att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter.

Centrumet bör inrättas som en självständig organisation genom ett gemensamt initiativ mellan stat och näringsliv. Substitutionscentrumet ska i första hand rikta sig till handlande konsumentnära företag – främst små och medelstora företag och de som hanterar varor. Med den utformning och inriktning som utredningen föreslår kan centrumet stimulera kemikaliesmart produkt- och affärsutveckling.

Regeringen intensifierar på det här sättet arbetet för att förverkliga målet om en giftfri vardag. Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

Regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet, har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.
Föregående artikel Avgifter på tobaksprodukter
Nästa artikel Nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud
Skriv ut
1402 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.