X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar som har överlämnats nu.

Utredningen ‘Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)’ föreslår att ett nationellt arbetsmiljöcentrum inrättas och att centrumet ska ha som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Centrumet ska på olika sätt verka för att forskningsbaserad kunskap blir mer tillgänglig och kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Utredningen föreslår vidare att centrumet ska utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och dess effekter och att verksamheten ska ha särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser. Centrumet ska även stärka Sveriges internationella engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Utredningen ‘Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)’ konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället
Föregående artikel Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier
Nästa artikel Äldre märkning upphör att gälla
Skriv ut
1395 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.