X
Nyhetslista

Anmälningskrav för nanomaterial

Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

Det finns sedan länge krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. De nya föreskrifterna innebär att de företag som rapporterar till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatt nanomaterial.

Syftet med den nya anmälningsplikten är att samla information om hur mycket och vilka nanomaterial som används i Sverige. Uppgifterna kan utgöra underlag om det i framtiden skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder när det gäller nanomaterial.
Reglerna införs i Kemikalieinspektionens nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2017:7), som från årsskiftet kommer att ersätta den äldre grundföreskriften KIFS 2008:2.

Det nya rapporteringskravet införs i samband med att Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter – KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. Syftet med nya grundföreskrifter är att öka tydligheten både systematiskt och språkligt.

Kemikalieinspektionen har också om beslutat om ändringsföreskrifter till KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. Några av nyheterna i föreskrifterna, utöver registreringskravet för nanomaterial, är:
• De nya föreskrifterna bygger på de gamla men får en ny indelning av kapitel och bilagor.
• Hänvisningar i början på varje kapitel införs, som talar om på vilket sätt bestämmelserna förhåller sig till andra regler (EU-rättsliga, svenska lagar och förordningar).
• Befintliga bestämmelser om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper bryts ut och får bilda egna föreskrifter (KIFS 2017:8).
• Bestämmelser om anteckningsskyldighet vid hantering av kvicksilver samt bestämmelser om undantag från gränsvärdena för tungmetaller i förpackningsmaterial upphävs.
• Bestämmelser om träskyddsbehandlat virke överförs till Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3).
• Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.
Föregående artikel Skatt på kadmium och kemiska växtskyddsmedel
Nästa artikel Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen
Skriv ut
1253 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.