X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2017

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har gemensamt lämnat in ett förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om att förbjuda sex högfluorerade ämnen. Förslaget gäller ämnena perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Det föreslagna förbudet omfattar även andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen. Detta innebär att förslaget totalt gäller en grupp med omkring 200 högfluorerade ämnen.

Skälet till det svensk-tyska förslaget är att ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Användningen av de ämnen som förslaget gäller är i dagsläget låg inom EU. Syftet med förslaget är att förhindra att ämnena börjar användas när andra högfluorerade ämnen fasas ut, exempelvis ämnet PFOA som kommer att bli förbjudet inom EU från och med 2020.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa startar i dag ett samråd där myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner bjuds in för att komma med synpunkter på begränsningsförslaget. Samrådet pågår till och med den 20 juni 2018.

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Exempel på produkter där ämnena kan förekomma är brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.
Föregående artikel Anmälningskrav för nanomaterial
Nästa artikel Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel
Skriv ut
1191 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.