X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2017

Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel

En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens omarbetade förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel.

Kriterierna för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har arbetats om eftersom EU-parlamentet i oktober hade invändningar mot ett undantag för vissa ämnen. Nu har en majoritet av medlemsländerna sagt ja till vetenskapligt baserade kriterier där det tidigare föreslagna undantaget inte längre finns med.

EU-kommissionen har under hösten publicerat vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna för biocider ska tillämpas från den 7 juni 2018.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har ett offentligt samråd om en teknisk vägledning för att genomföra kriterierna för både växtskyddsmedel och biocider. Samrådet pågår till och med den 31 januari 2018. Vägledningen ska underlätta för sökande och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen med hjälp av kriterierna.

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det även innebära ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Det kan ta lång tid från det att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.
Föregående artikel Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen
Nästa artikel EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år
Skriv ut
1053 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.