X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2021

Begreppet elväg in i föreskrifter

Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn innebär förändringar av begrepp i Elsäkerhetsverkets regelverk. Därför ersätts termen trådbuss med begreppet elväg i sex av myndighetens föreskrifter.

För att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen har det kommit nya tekniker för elektrifiering av transportsektorn. I samband med det finns behov av att ersätta begreppet trådbuss och istället använda begreppet elväg. En ny definition av begreppet kontaktledning har också gjorts och omfattar nu även markförlagda strömskenor. Ändringsföreskrifterna träder i kraft sista mars och finns på Elsäkerhetsverkets webbplats för nedladdning.

Föreskriftsändring för att underlätta utveckling

2019 infördes en definition av begreppet elvägar i elsäkerhetsförordningen (2017:218) och i en bestämmelse ersattes begreppet trådbuss av begreppet elväg. Det finns behov av ett begrepp som kan omfatta fler eldrivna transportmedel som lastbilar, personbilar och andra fordon som kommer att laddas under färd i framtiden. Föreskriftsändringarna görs för att underlätta för den utveckling som sker men ändrar inte reglerna i sak.

I arbetet med genomlysning av föreskrifterna har även Trafikverket deltagit. Innehållet i föreskrifterna påverkar dem med anledning av att de är en förväntad huvudman för elvägar.

Föreskrifter som berörs av ändringen

Det som berörs vid ikraftträdandet sista mars är: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda;

• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar,
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning,
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar,
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete,
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.
Föregående artikel Nya narkotika och hälsofarliga varor
Nästa artikel Ändring i föreskrifter för biodrivmedel och biobränslen
Skriv ut
397 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.