X
Nyhetslista

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.

Boverkets energihushållningsregler påverkar reglerna för nära-nollenergibyggnader och reglerna för energideklarationer. Metoden för att fastställa och beräkna en byggnads energiprestanda ändrades 2017 från specifik energianvändning till primärenergital främst med anledning av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda och krav på nära-nollenergibyggnader. När övergångsperioden för avsnitt 9 nu förlängas innebär det att fram till årsskiftet kan antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas när en byggnads energiprestanda ska fastställas.

Reglerna om energihushållning i avsnitt 9 BBR har nära samband med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN). Därför kommer också övergångsbestämmelserna för (BEN) att förlängas fram till den 1 januari 2019.

Det är många förändringar på gång inom energiområdet. Boverket går för närvarande igenom remissvaren som gäller skärpningar av kravnivån för byggnaders energiprestanda enligt EU:s krav på nära-nollenergibyggnader. Samtidigt har EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ändrats. Boverket ska därför också utreda vilka ändringar det omarbetade direktivet medför för svenska regler.

Föregående artikel Övergångsperioden för skärpta utsläppskrav förlängs
Nästa artikel Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Skriv ut
1383 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.