X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2022

EU förbud mot brandsläckningsskum med PFAS

Användningen av brandskum som innehåller evighetskemikalierna PFAS leder till så stora hälso- och miljörisker att det ska förbjudas inom alla användningsområden. Det föreslår EU:s kemikaliemyndighet Echa. I Sverige har användningen av just brandskum varit en bidragande orsak till PFAS-föroreningarna i bland annat Ronneby och Tullinge.

Runt om i Europa har brandsläckningsskum med PFAS har orsakat många fall av vatten- och markföroreningar och därför anser Echa att det är rimligt att upphöra med användningen. Enligt Echa skulle ett sådant förbud kunna innebära att utsläppen av PFAS minskar med mer än 13 000 ton de närmaste 30 åren. Om begränsningsförslaget går igenom räknar Echa med att det kommer att kosta EU-länderna ca sju miljarder euro under samma tidsperiod. Bland de kostnaderna finns att anpassa släckningsutrustning så den går att använda för PFAS-fria skummedel och för att destruera befintliga lager av PFAS-skum.

Det nya förslaget innebär ett förbud för utsläppande på marknaden, användning och export av alla PFAS i brandsläckningsskum efter användning eller sektorspecifika övergångsperioder. Till exempel gäller olika tider för kommunala räddningstjänster och portabla handbrandsläckare.

Nu kommer en sex månaders lång konsultation att inledas innan ett färdigt förslag kan lämnas till EU-kommissionen. Under den tiden får alla som vill komma med synpunkter och ifall det kommer ny kunskap kan det påverka hur det slutgiltiga förslaget utformas.

Parallellt med den nu föreslagna begränsningen för brandsläckningsskum arbetar Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheterna i fyra andra länder för att få till ett förbud för övriga användningen av PFAS. I januari 2023 kommer länderna att lämna sitt förslag till EU. Kemikalieinspektionens arbete för att begränsa PFAS är en del av regeringsuppdraget Giftfritt från början med målet att skapa en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början.
Föregående artikel Mängder av olika PFAS i en och samma vara
Nästa artikel Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU
Skriv ut
252 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.