X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

EU närmare förbud mot PFAS-kemikalier

EUs kemikaliemyndighet Echas vetenskapliga kommittéer ställer sig bakom ett förslag om att begränsa användningen av en grupp inom de så kallade evighetskemikalierna PFAS. Den här gruppen ämnen ingår i en stor del av dagens PFAS-användning och finns bland annat i brandsläckningsskum och textilier.

PFAS är en grupp organiska ämnen som brukar benämnas evighetskemikalier eftersom de är mycket svårnedbrytbara i miljön. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Två av Echas vetenskapliga kommittéer nu har ställt sig positiva till förslaget att begränsa användningen av den här gruppen PFAS, som kallas PFHxA. Nu kommer förslaget att gå vidare till kommissionen och därefter medlemsländerna. Ett beslut kan fattas under 2022.

Fakta: Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

Det finns idag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som i dag finns om hälsoeffekter är baserad på ett fåtal PFAS och kommer främst från studier på försöksdjur. Uppvisade effekter på försöksdjur är bland annat påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och effekter på avkomman.

Eftersom studierna är gjorda på djur kan man inte säkert veta att dessa effekter uppstår hos människor. Hos människor har misstänkta samband hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och bland annat försämrat immunförsvar, påverkan på blodfetter och sköldkörteln.
Föregående artikel Kemikalieregler som träder i kraft 2022
Nästa artikel Hårdare villkor för hormonstörande ftalater
Skriv ut
330 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.