X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2017

Fortsatt arbete krävs för en giftfri miljö

Det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av miljömålen.

Naturvårdsverket har lämnat in den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till redovisningen med de delar som handlar om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Enligt uppföljningen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar. För fem av de åtta etappmålen bedöms delar av målen vara nära att nås inom några år efter uppsatt tid, men detta beror till stor del på hur EU-regelverken utvecklas.

I årets uppföljning konstaterar Kemikalieinspektionen att flera beslut som bidrar till att skydda barn mot farliga ämnen fattades på EU-nivå förra året, men att utvecklingen går långsamt. EU:s kemikaliemyndighet Echa har under året lagt till fem ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, bland annat bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA. Kandidatförteckningen innehåller nu 173 särskilt farliga ämnen som bör fasas ut och kan komma att kräva tillstånd enligt kemikalielagstiftningen Reach för att få fortsätta att användas. Om ämnena ingår i varor finns också särskilda informationskrav.

Kemikalieinspektionen presenterade förra året en nationell strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen (PFAS), som har förorenat grundvatten och dricksvattentäkter i Sverige. Regeringen har också beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) för att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikalierisker.

Kemikalieinspektionen pekar på att den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen leder till ökad spridning av farliga ämnen. Denna ökning sker framför allt i länder med bristfällig kemikaliekontroll. Enligt uppföljningen behövs särskild uppmärksamhet på kemikalier som inte bryts ner i naturen och på kemikalier som kan skada fortplantningen och barns utveckling.

Föregående artikel Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier
Nästa artikel Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna val
Skriv ut
1314 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.