X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

Gräshoppa klar för tallriken

Europeisk vandringsgräshoppa har nu blivit godkänd för användning som mat inom EU. Det är den andra insektsarten som godkänns, och flera andra står på tur för bedömning.

Tidigare i år godkändes mjölmask som livsmedel inom EU, och nu har alltså europeisk vandringsgräshoppa fått samma sorts godkännande. Flera andra insektsarter håller också på att bedömas, nämligen hussyrsa, tropisk hussyrsa, honungsbi och drönarpuppa och svart soldatfluga.

Det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som har gått igenom det vetenskapliga underlaget och därefter har EU-kommissionen gjort godkännandet.

Att europeisk vandringsgräshoppa godkänts betyder inte så mycket rent praktiskt just nu. Den får nämligen redan användas som livsmedel, precis som de andra insekterna som godkänts eller väntar på godkännande, under tiden som ansökningarna behandlas.

När en insekt godkänns för att användas som mat kan godkännandet antingen gälla för alla företag eller enbart det företag som gjort själva ansökan. För europeisk vandringsgräshoppa, liksom för mjölmask gäller godkännandet enbart det ansökande företaget.

Vissa insekter, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga och det måste framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter.

Uppodlingen av insekter kräver mindre mark, mindre vatten och mindre mängd foder än större djur per kilo kroppsvikt och de är relativt snabbväxande. 80 % av insektskroppen är ätbar. Den totala miljöpåverkan av produktion av insekter jämfört med andra djur är svår att mäta och mer kunskap behövs.

Livsmedelsverket har gjort gått igenom vetenskapliga artiklar som publicerats angående insektsarter och jämfört näringsinnehållet i insekter med rött kött, kyckling samt fet och mager fisk. För europeisk vandringsgräshoppa finns väldigt lite information och sammanfattningsvis varierar näringsinnehållet i insekter stort mellan arterna.

• Proteininnehållet hos insekterna är likvärdigt med rött kött, kyckling och fisk och två till sju gånger så högt som i baljväxter, bröd och andra spannmål.
• Fettinnehållet är likvärdigt med innehållet i rött kött, kyckling och fet fisk. Innehållet av omega-3 är jämförbart med rött kött eller kyckling, men avsevärt lägre än i fet fisk.
• Till skillnad från rött kött, kyckling och fisk innehåller insekter fibrer. Studier visar på stora variationer i fibermängd.
• Järninnehållet i de undersökta insekterna ligger i nivå med rött kött och baljväxter, förutom i hussyrsa där nästan dubbla värdet har påvisats. Innehållet av folat och C-vitamin var högre i insekter som hussyrsa och mjölmask.
Föregående artikel Skärpt bedömning av bisfenol A
Nästa artikel 25 000 företag rapporterar om sitt farliga avfall
Skriv ut
397 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.