X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

25 000 företag rapporterar om sitt farliga avfall

Sedan ett år tillbaka ska alla företag i Sverige rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister när verksamheten lämnar ifrån sig sitt farliga avfall. Hittills har över 25 000 företag gjort det. Men alla företag känner fortfarande inte till sina skyldigheter.

Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver en stor andel av de en miljon verksamheter som genererar farligt avfall rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år.

Jord och sten som innehåller farliga ämnen samt oljehaltigt vatten från oljeavskiljare är de typer av farligt avfall som har rapporterats i störst mängder totalt sett under de senaste sex månaderna.

Farligt avfall som rapporterats med flest antal kilo de senaste sex månaderna:

• Jord och sten som innehåller farliga ämnen
• Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
• Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen
• Uttjänta fordon
• Flygaska som innehåller farliga ämnen
• Halogenfria bearbetningsemulsioner och bearbetningslösningar
• Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
• Trä som innehåller farliga ämnen
• Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
• Slam från oljeavskiljare

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall, kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt kasserad utrustning som innehåller farliga komponenter är det farliga avfall som rapporterats flest gånger under de senaste sex månaderna.

Farligt avfall som rapporterats mest frekvent under samma period:

• Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
• Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
• Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter
• Batterier och ackumulatorer
• Gaser i tryckbehållare (även haloner)
• Laboratoriekemikalier
• Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
• Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
• Avfall där det ställs särskilda krav på grund av smittofara
• Blybatterier

Flest inrapporteringar om farligt avfall har gjorts i kommunerna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö under det senaste halvåret.
Föregående artikel Gräshoppa klar för tallriken
Nästa artikel Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods
Skriv ut
374 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.