X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2022 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2021 och RID-S 2021.

Den 1 januari 2022 träder följande föreskrifter i kraft:

¤ MSBFS 2021:6 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)

¤ MSBFS 2021:7 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021).

Ändringsföreskrifterna innehåller i huvudsak redaktionella ändringar till bestämmelserna i ADR-S 2021 respektive RID-S 2021, vilket innebär grammatiska ändringar, justeringar av vissa textstyckens placeringar samt kompletteringar av några avsnittshänvisningar. I konsekvensutredningen redovisas bakgrunden till respektive ändring.
Föregående artikel 25 000 företag rapporterar om sitt farliga avfall
Nästa artikel Nya föreskrifter om kommunens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Skriv ut
287 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.