X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Nya föreskrifter om kommunens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Föreskrift och allmänna råd (MSBFS 2021:8) träder i kraft 1 juli 2022 och målet är att de ska leda till ökad likriktning av kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.'

I propositionen som föregick lagändringarna framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn. Skillnader som nämns är:

¤ frekvens i tillsynsbesök
¤ meddelande av föreläggande
¤ uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts

Regeringen anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över hela landet.

MSB fick i och med de ändringar av lagen om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor bland annat ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn.

Föreskrifterna består av två delar, Planering av tillsynsverksamheten och Tillsynens utförande. I föreskrifterna ställs krav på att vissa arbetssätt ska finnas dokumenterade. MSB bedömer att kommunerna behöver tid för att ta fram arbetssätt som uppfyller föreskrifterna och det är anledningen till att föreskrifterna träder i kraft först 1 juli 2022.

Föreskriften om den kommunala tillsynen är den fjärde och sista som MSB tagit fram utifrån förslagen i propositionen som föregick lagändringarna. De övriga rör kommunala handlingsprogram, ledningssystem och undersökningsrapporter.
Föregående artikel Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods
Nästa artikel Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats
Skriv ut
599 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.