X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Nu är MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

För att kunna lära av de olyckor som inträffar och utveckla räddningstjänsten lokalt, men också nationellt, är det obligatoriskt för kommunerna att efter en räddningsinsats lämna in undersökningsrapporter till MSB. Uppgifterna ligger till grund för de riskanalyser som kommunernas handlingsprogram bygger på och statistiken behövs för uppföljning och utvärdering av programmen.

Föreskriften som nu är beslutad innehåller bestämmelser om vad kommunernas undersökningsrapporter ska innehålla och hur de ska skickas in till MSB. Lagkravet att skicka in undersökningsrapporter gäller redan, från 1 januari 2021. Men föreskrifterna för innehåll och hur de ska skickas in börjar gälla först 1 januari 2022.

Parallellt med arbetet med föreskrifterna har en uppdaterad version av händelserapporten tagits fram. Den nya versionen av händelserapporten införs samtidigt som föreskrifterna börjar gälla 1 januari 2022.

MSB fortsätter också att i nära dialog med räddningstjänstföreträdare arbeta med löpande förbättringar av händelserapportspecifikationen, samt med direkt och indirekt stöd till rapportförfattare, bland annat genom utbildningar.

Lagkravet att skicka in undersökningsrapporter gäller från 1 januari 2021. Det innebär att även olycksutredningar och dödsbrandsrapporter för 2021 ska skickas in till MSB.

Faktaruta

Undersökningsrapport = begreppet är ett samlingsnamn och omfattar de rapporter och den dokumentation som skickas in till MSB efter en räddningsinsats; t.ex. händelserapport, dödsbrandsrapport och olycksutredning.

Händelserapport = innehåller de grundläggande och andra uppgifter om olyckan och räddningsinsatsen som kommunen noterar i sitt verksamhetssystem. De grundläggande uppgifterna skickas automatiskt till MSB.

Dödsbrandsrapport = innehåller de grundläggande uppgifter om en dödsbrand och om den eller de personer som omkommit. Rapportformulär som uppfyller kraven på vilka grundläggande uppgifter som ska skickas in finns på msb.se.

Olycksutredning, olycksundersökning, insatsutvärdering, kompletterande händelserapport eller liknande begrepp = det är vanliga benämningar på de ytterligare undersökningar som kan behövas för att komplettera de grundläggande uppgifterna när det gäller orsaker till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.
Föregående artikel Nya föreskrifter om kommunens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Nästa artikel Överföring av personuppgifter till tredjeland
Skriv ut
360 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.