X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017

Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan


Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen, där inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Nu ska forskare från IVL, Göteborgs universitet och VTI tillsammans med svenska hamnar undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan användas i hamnar. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg, tekniker och förnybara bränslen.

Många hamnar har redan idag någon form av miljödifferentiering av fartygens avgifter. I projektet ska man se på hur dessa kan utformas på ett bättre sätt för att ge en större positiv effekt på miljön och även tillämpas i fler hamnar. För hamnens landtransporter är miljöstyrande avgifter i stort sett obefintliga i dagsläget.

Ett exempel på incitament kan vara att ge förtur i kön vid inpassage till hamnen för lastbilar med högre Euroklass. Avgifter kan till exempel differentieras beroende på installerad reningsteknik och vilken typ av bränsle som fartygen och lastbilarna använder. Syftet är att påverka rederier, åkerier och tågoperatörer att välja miljöeffektivare lösningar.

Föregående artikel Regeringen föreslår historisk klimatreform för Sverige
Nästa artikel Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning
Skriv ut
1422 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.