X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017

Regeringen föreslår historisk klimatreform för Sverige


Regeringen har beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik.

Det klimatpolitiska ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen.

Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

Regeringen föreslår, som ett långsiktigt klimatmål, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Förslaget ska nu granskas av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen i mars. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Föregående artikel Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning
Nästa artikel Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan
Skriv ut
1502 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.