X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017, Projekt

Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning


På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en ny beräkningsmodell för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel. Modellen ska möta internationella rapporteringskrav enligt FN:s Luftvårds- och Klimatkonvention, samt stödja behov vid uppföljning av de nationella miljömålen.

Utöver att generera uppgifter för internationell rapportering så gör den nya modellen det möjligt att testa olika typer av emissionsfaktorer inom lösningsmedelsanvändningen, vilket underlättar bedömningen av lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Modellen kan dessutom generera utsläpp per användarkategori, som till exempel industri eller konsument, och produktgrupp som till exempel färg, vilket sedan kan användas vid uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen.

År 2015 var avdunstning från lösningsmedel vid produktanvändning den enskilt största källan för utsläpp av flyktiga organiska föreningar i Sveriges luft- och klimatrapportering.

Föregående artikel Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan
Nästa artikel EU erkänner att fyra ftalater är hormonstörande för människor
Skriv ut
1485 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.