X
Nyhetslista

Ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Regeringen har fattat ett beslut om en ny elsäkerhetsförordning. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel.

Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna, dels nya bestämmelser som följer av den nya elsäkerhetslagen.

Nyheterna i elsäkerhetsförordningen omfattar bestämmelser om registrering av elinstallationsföretag, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket.

De tre nya föreskrifterna är:

•Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbete
•Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
•Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör

Föreskrifterna ansluter till innehållet i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen och genomför elbehörighetsreformen fullt ut.
Föregående artikel Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret
Nästa artikel Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen
Skriv ut
1730 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.