how to
X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Ny visselblåsarlag

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på arbetsplatsen och till en myndighet. Arbetsmiljöverket ska bli tillsynsmyndighet och se till att arbetsgivare lever upp till kraven om visselblåsarfunktioner.

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Dessa uppgifter får Arbetsmiljöverket kopplat till den nya visselblåsarlagen:

• Arbetsmiljöverket ska bli tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.
• Arbetsmiljöverket ska bli en av flera behöriga myndigheter med externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner. Där ska man ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av tillsynsansvaret.

Arbetsmiljöverkets ansvar gäller även missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde, en så kallad särskilt behörig myndighet, och inom ramen för det ska man lämna tydlig och lättillgänglig information om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter till de myndigheterna. Dessutom ska man varje år sammanställa information från alla behöriga myndigheter och rapportera till EU-kommissionen.

Arbetsmiljöverket har också fått i uppgift att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.
Föregående artikel Överföring av personuppgifter till tredjeland
Nästa artikel Certifieringskrav för pannoperatörer börjar gälla 1 december 2022
Skriv ut
430 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.