X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Certifieringskrav för pannoperatörer börjar gälla 1 december 2022

Arbetsgivare behöver kunna styrka att certifierad kompetens finns inom organisationen från och med den 1 december 2022. Alla pannor klass A och B (kategori 1-4) ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör.

Kravet på certifiering gäller pannoperatörer som ansvarar för att driften av den trycksatta pannanordningen sker på ett korrekt och säkert sätt. Varje trycksatt panna som delas i klasser enligt 4 kap, 7§ AFS 2017:3 ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör, vars huvudarbetsuppgift är att övervaka anordningen.

Arbetsgivare behöver ha rutiner för övervakning och för hur ut- och fortbildning av pannoperatörer för de specifika pannanordningarna säkerställs.

Regler för certifiering finns i :

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Hur blir man certifierad?

Certifikat för pannoperatörer utfärdas av ett certifieringsorgan som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Ackrediterade certifieringsorgan finns på SWEDAC:s webbplats, www.swedac.se.
Föregående artikel Ny visselblåsarlag
Nästa artikel Nya åtgärder när smittspridningen ökar
Skriv ut
321 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.