X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Nya ekodesignkrav från 1 mars

Den 1 mars 2021 träder nya ekodesignförordningar i kraft för vissa vitvaror samt bildskärmar. Det blir nu krav på att tillhandahålla reservdelar och reparationsinformation och många underliggande mätmetoder ändras. Servrar får samtidigt skärpta ekodesignkrav.

Nya krav för energi- och resurseffektivitet

Den 1 mars träder nya ekodesignförordningar i kraft för:
• diskmaskiner
• tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare
• kylar och frysar
• kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion
• tv-apparater och bildskärmar

De nya ekodesignförordningarna innebär att dessa produkter får skärpta energieffektivitetskrav, nya resurseffektivitetskrav och att mät- och beräkningsmetoder ändras. Kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion får ekodesignkrav för första gången.

Nya program införs och fler produkter omfattas

De nya ekodesignförordningarna innebär bland annat:
• För tvättmaskiner införs ett nytt program ”eco 40–60”. Det är tänkt att användas för att tvätta både 40- och 60-gradersmärkt tvätt tillsammans i syfte att spara energi då maskinen kan fyllas bättre. Krav på sköljeffekt införs som komplement till krav på att maskiner ska tvätta rent. Även kombinerade tvättmaskiner/torktumlare får nu ekodesignkrav.
• Information om alla huvudprogram blir obligatorisk i instruktionsboken för tvätt- och diskmaskiner för att konsumenterna ska kunna jämföra exempelvis programtid och energianvändning.
• Kraven för kylar och frysar inkluderar även vinkylar och tysta kylar, till exempel så kallade minibarer. För att minska matsvinn sänks den rekommenderade temperaturen för färskvaror och information om förvaring för bäst hållbarhet införs.
• Kraven för tv-apparater och bildskärmar omfattar nu fler produkter som datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning.
Resurseffektivitetskrav ska förlänga livslängden

För att minska produkters miljöpåverkan införs nu resurseffektivitetskrav som ska bidra till att förlänga produkters livslängd och förbättra möjligheter till återanvändning och återvinning av material. Exempel på krav som införs är:

• Listade reservdelar ska finnas att beställa både för konsumenten och för reparatörer i 7–10 år och tillhandahållas inom 15 arbetsdagar.
• Professionella reparatörer ska kunna få reparations- och underhållsinformation samt tillgång till fler listade reservdelar.
• Reservdelar ska vara möjliga att byta med vanliga verktyg.
• Listade delar ska kunna tas isär för att underlätta återanvändning och återvinning av material.
• En funktion för radering av data införs för servrar och datalagringsprodukter.

Ny A-G energimärkning och en produktdatabas med obligatorisk registrering införs

Den 1 mars träder även nya energimärkningsförordningar i kraft för diskmaskiner, tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, kylar och frysar, kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion samt tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för skyltning. Detta innebär att energimärkningen får ett nytt utseende med nya energiklasser på skalan A-G, samt en QR-kod som ska leda till mer information om produkten i databasen EPREL.

EPREL har två delar, en som bara marknadskontrollmyndigheterna kommer åt, och en del för allmänheten. EPREL för allmänheten öppnas 1 mars för vissa produkter och sedan allt eftersom för alla energimärkta produkter. Det är obligatoriskt för leverantören att registrera alla produkter som omfattas av energimärkning i EPREL, och för de som får nya energimärkningsförordningar gäller följande datum:

• Tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, diskmaskiner, kylar och frysar som funnits på marknaden sedan tidigare har det varit obligatoriskt att registrera i EPREL enligt de nya energimärkningsförordningarna sedan 1 november 2020.
• För tv-apparater och bildskärmar och för kylar/frysar med direktförsäljningsfunktion är det obligatoriskt att registrera i EPREL enligt de nya energimärkningsförordningarna från 1 mars 2021.
• Däck och ljuskällor är det obligatoriskt att registrera i EPREL enligt de nya energimärkningsförordningarna från 1 maj 2021.

Kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion får krav för första gången

Den 1 mars 2021 får produktgruppen kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion ekodesign- och energimärkningskrav för första gången. I gruppen ingår till exempel kyl/frysdiskar och kyl/frysskåp i livsmedelsbutiker, dryckeskylar, glassfrysar och kylda varuautomater. I och med de nya kraven täcks nu alla segmenten av kyla för livmedelsförvaring in av ekodesign- och energimärkningskrav.

Servrars ekodesignkrav skärps 1 mars 2021

För servrar och datalagringsprodukter infördes de första ekodesignkraven inklusive resurseffektivitetskrav 1 mars 2020. Dessa produkter har dock inga energimärkningskrav. Resurseffektivitetskraven skärps 1 mars 2021.

Omnibus med ändringar i flera förordningar publiceras inom kort

Inom kort kommer EU-kommissionen publicera ändringar av flera ekodesign- och energimärkningsförordningar. Ändringarna syftar främst till att förtydliga vilka värden som ska anges i teknisk dokumentation och i databasen EPREL, samt ange övergångsmetoder för test av servrar och tv-apparater och bildskärmar.

Vad är ekodesign och energimärkning?

Ekodesign sätter minimikrav på produkter på EU:s marknad och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna. Energimärkning synliggör produkters energianvändning och andra egenskaper för att underlätta för konsumenter att göra välgrundade val.
Föregående artikel Ny energimärkning
Nästa artikel Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn
Skriv ut
536 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.