X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019

Nya EU-regler gynnar reparation och energikraven skärps

Under januari har EU röstat igenom nya ekodesignförordningar för diskmaskiner, tvättmaskiner, elmotorer, transformatorer och externa nätaggregat. Nu skärps energikraven för samtliga produkter och dessutom införs resurseffektivitetskrav för både tvättmaskiner och diskmaskiner.

Sedan december förra året pågår revideringar av ekodesignkrav för flera produktgrupper på EU-nivå. De nya ekodesignförordningarna kommer att publiceras under våren 2019 men kraven börjar gälla först under 2021.

Ekodesign har hittills till största del handlat om krav på energieffektivitet - då direktivet inledningsvis endast gällde produkter med hög energianvändningen i användarfasen. Idag, åtta år senare, omfattas närmare 30 produktgrupper av direktivet och nästa ambitionsnivå är nu att sätta krav på resurseffektivitet för att på så sätt minska resursanvändningen.

Att tvättmaskiner och diskmaskiner får nya krav på resurseffektivitet kommer göra det lättare att reparera produkterna - bland annat genom att det ställs krav på tillgängliga reservdelar som kan levereras snabbt. Dessutom ska viktiga komponenter kunna tas isär för att på så sätt möjliggöra en bra återvinning.

I samband med revideringen av ekodesignkraven ändras även energimärkningen för diskmaskiner, tvättmaskiner samt kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver ändra skalan beror främst på att produkterna blivit allt mer energieffektiva.
Föregående artikel Ökade insatser mot psykisk ohälsa på jobbet
Nästa artikel Krav på incidentrapportering inom energisektorn från 1 mars
Skriv ut
987 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.