X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019

Krav på incidentrapportering inom energisektorn från 1 mars

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom energisektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Energimyndigheten. Incidentrapporteringen sker sedan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rapportering av incidenter i samhällsviktiga nätverk och informationssystem är en viktig del av samhällets informations- och cybersäkerhet. För att kunna mildra konsekvenser och identifiera sårbarheter är det viktigt för samhället att incidenter rapporteras. Genom att hantera, analysera och rapportera incidenter läggs grunden för att ständigt förbättra den egna organisationens informationssäkerhetsarbete.
Föregående artikel Nya EU-regler gynnar reparation och energikraven skärps
Nästa artikel EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor
Skriv ut
976 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.