X
Nyhetslista

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Nu gällande föreskrifter MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

Den 1 januari 2021 träder följande föreskrifter i kraft:

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021), och
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 10 i ADR-S nämnas gällande att övergångsbestämmelser för vissa tankar har löpt ut och därmed tas bort.

I konsekvensutredningen till de båda föreskrifterna framgår de ändringar som MSB anser är av större karaktär.
Föregående artikel Nya narkotikaprekursorer i EU
Nästa artikel Reviderad föreskrift Arbetsplatsens utformning
Skriv ut
1016 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.