X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Flera återvinningsmål höjs

De nya föreskrifterna (NFS 2020:10 om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall) är en konsekvens av beslut av Europeiska unionens råd om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. En av ändringarna gällde höjda återvinningsmål.

Nya återvinningsmål för kommunalt avfall

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 till minst 65 viktprocent. Samma mål har också beslutats vara ett etappmål i det svenska miljömålssystemet.

För att säkerställa att Sverige har underlag för rapportering till EU och uppföljning av etappmål ska alla kommuner årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Krav på lämnande av uppgifter gäller även de aktörer som avser transportera kommunalt avfall utomlands.

Bakgrund

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regeländringarna började gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare.

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.
Föregående artikel Nya regler för Nyckelhålsmärkt
Nästa artikel Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Skriv ut
497 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.