X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Nya förslag om arbetsmiljöansvar

Nya förslag om arbetsmiljöansvar i Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. Utredningen föreslår bland annat att den som anlitar egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall ska få ett arbetsmiljöansvar.

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan arbetsmiljölagens tillkomst i slutet av 1970-talet. I juni 2021 gav regeringen därför en särskild utredare i uppdrag att se över delar av arbetsmiljölagen. Särskilda utredaren Lenita Granlund har idag lämnat över ett betänkande till regeringen där uppdraget redovisas.

I betänkandet föreslås bland annat att den som anlitar egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall ska få ett arbetsmiljöansvar. Utredningen föreslår även en utökad möjlighet för Arbetsmiljöverket att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter. Utredaren föreslår också ett förtydligande i arbetsmiljölagen för att öka användningen av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Föregående artikel Fonden för en rättvis omställning
Nästa artikel Nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur
Skriv ut
215 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.