X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Fonden för en rättvis omställning

Den nya EU-fonden för en rättvis omställning ska hjälpa län med koldioxidintensiv industri att ställa om sin produktion. Sveriges program för fonden, som nyligen godkänts av EU-kommissionen, omfattar drygt 2,9 miljarder kronor som ska hjälpa utpekade industrier till drastiskt minskade koldioxidutsläpp samtidigt som konkurrenskraften och kompetensen stärks.

FRO är en ny EU-fond som har inrättats inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. Fonden är viktig för regeringens prioritet att skynda på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Dess syfte är att den ska hjälpa län med koldioxidintensiv industri att hantera effekter av omställningen till klimatneutralitet genom att hjälpa koldioxidintensiva industrier att ställa om sin produktion.

Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering och kommer att stödja omställningen av stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten och mineralindustrin på Gotland.

Medlen ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda vid dessa industrier. Fonden kommer att komplettera andra EU-program och nationella initiativ på klimatområdet.
Föregående artikel Nytt regelverk för aktiebolag inom EU
Nästa artikel Nya förslag om arbetsmiljöansvar
Skriv ut
182 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.