X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Nytt regelverk för aktiebolag inom EU

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen lagändringar för att öka möjligheter för bolag att bland annat genomföra samman­slagningar och delningar över nations­gränserna. Samtidigt skärps myndighets­kontrollen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

EU:s medlemsländer har beslutat om ett över­gripande regelverk om bolags rörlighet över nations­gränserna inom unionen. Det gäller framför allt när aktie­bolag kan ombildas, fusioneras eller delas över nations­gränserna. För att kunna genom­föra EU-reglerna i Sverige föreslår därför regeringen ett antal förändringar i den nationella lagstiftningen.

I propositionen föreslår regeringen att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande sammanslagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och ombildning av aktie­bolag.

Samtidigt vill regeringen att myndig­hets­kontrollen skärps och föreslår därför att Bolags­verket får en central roll för att motverka att de gräns­över­skridande förfarandena används för till exempel brottsliga eller otillbörliga ändamål.

Ytterligare ett av förslagen i proposi­tionen är att aktie­ägare som röstar mot en gräns­över­skridande samman­slutning ska få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersättning som bolaget erbjuder. Även arbets­tagarnas rätt till information och medverkan i samband med ett gräns­över­skridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i propositionen gäller även för ekonomiska föreningar och finansiella företag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.
Föregående artikel Fler klimatsmarta arbetsmaskiner med Klimatpremien
Nästa artikel Fonden för en rättvis omställning
Skriv ut
185 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.