X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Projekt för betalning av elbilsladdning

Nytt nordiskt projekt ska underlätta betalning av elbilsladdning. I takt med den ökade elektrifieringen av bilar ökar också behovet av ett smidigt betalningssätt för laddningen. Dagens brist på enhetliga betalsystem är något som krånglar till det för många elbilsägare. Energimyndigheten ska via ett nordiskt projekt ta fram förslag på enhetliga betallösningar och kan nu presentera en kartläggning över de befintliga betallösningarna i de nordiska länderna.

Kartläggningsrapporten som Energimyndigheten tagit fram är en del av projektet ”Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden” och presenterar en bild av befintliga betallösningar i de nordiska länderna. Kartläggningen kommer att vara ett underlag för det fortsatta arbetet med att hitta gemensamma betallösningar för elbilar.

Kartläggningen bekräftar att det nuvarande betalningslandskapet är splittrat och att många laddoperatörer i dagsläget erbjuder sina egna betallösningar för laddning av el- och laddhybridbilar. En situation som försvårar för elbilsägare på genomresa i Sverige och Norden.

I rapporten presenteras slutsatsen att kortterminaler skulle kunna vara ett enkelt alternativ för att snabbt nå en enhetlig betallösning som också överensstämmer med befintliga och föreslagna regleringar från EU.

Samtidigt konstateras att andra betallösningar såsom appar kan erbjuda ytterligare användarvärden, till exempel information om laddplatsers tillgänglighet, bilens laddningstid och laddmönster.

Det finns flera lagar, både föreslagna och genomförda, som förväntas påverka den nuvarande betalningssituationen för elfordonsladdning.

På EU-nivå pekar rapporten ut att den föreslagna förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) som den mest betydande. Att kunna ta betalt med hjälp av en ad-hoc betallösning, utan att ingå avtal med en leverantör, är en viktig del i AFIR.
Föregående artikel Utökat lagstöd för kontroll av produkter
Nästa artikel Omfattande inspektion av vård och omsorg
Skriv ut
147 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.