X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Nya ändringar trädde i kraft på ekodesign- och energimärkningsområdet som en följd av EU:s nya marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020, den 25 juli 2022.

Ändringarna innebär att Energimyndigheten numera har uttryckligt lagstöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör och fysiskt kontrollera en produkt.

Energimyndigheten får även, om det anses nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås, införskaffa ett varuprov under dold identitet (så kallad mystery shopping). Som en sista utväg och för att utesluta en allvarlig risk, ges Energimyndigheten även befogenhet att få innehåll på webbsidor avlägsnade eller att åtkomsten begränsas till dessa.

Ändringarna görs dels i lagen (2008:112) om ekodesign, dels i lagarna (2018:550) och (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning.

Ändringarna är i huvudsak de samma i de tre lagarna och handlar om att ge Energimyndigheten som marknadskontrollmyndighet på området, de befogenheter avseende marknadskontroll som följer av EU:s marknadskontrollförordning.
Föregående artikel Ändrade regler för Klimatpremien
Nästa artikel Projekt för betalning av elbilsladdning
Skriv ut
174 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.