X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Ändrade regler för Klimatpremien

Enligt förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon ska fordonen vara inregistrerade i Transportstyrelsens fordonsregister för att få del av stödet.

Regeringen har nu beslutat att stöd även får ges för köp av elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som inte kan eller inte ska registreras i vägtrafikregistret. För att stöd ska kunna ges för köp av sådana maskiner, ska de kunna identifieras genom ett unikt ID-nummer eller annat som Energimyndigheten beslutar om.

Arbetsmaskinerna ska uppfylla övriga krav i förordningen på samma sätt som registreringspliktiga arbetsmaskiner. Ändringen träder i kraft den 11 oktober 2022.
Föregående artikel Nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur
Nästa artikel Utökat lagstöd för kontroll av produkter
Skriv ut
5 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.