X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Stärkt arbete för renare bottnar i vattenmiljön

Många sedimentområden i Sverige är påverkade av olika föroreningar. Behoven av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö är stora.

– I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström på Naturvårdsverket. Han har varit projektledare för ett regeringsuppdrag som nyligen slutredovisades till Klimat-och näringslivsdepartementet.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen, exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

– Nu behöver vi tillsammans omsätta kunskap och erfarenheter från regeringsuppdraget i handling för att få fart på arbetet för en god sedimenthälsa i svenska vatten, säger Jon Engström.

Att minska risken för människors hälsa och miljön på grund av föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd för det arbetet.

Pilotförsök och en gemensam kunskapsplattform är exempel på vad som gjorts. Arbetet inom uppdraget förbättrar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det gör att effektiva åtgärder kan sättas in där det behövs som mest för att minska riskerna.
Föregående artikel Producenter av engångsplastprodukter ska betala nedskräpningsavgifter
Nästa artikel Regeringen satsar på forskning om elflyg
Skriv ut
114 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.