X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Regeringen satsar via Trafikverket 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt.

– Svensk flygindustri arbetar intensivt med att elektrifiera flyget. Vi gör nu en riktad satsning för att bidra till att bygga kunskap och testa ny teknik och nya lösningar. Samtidigt ska Trafikverket utreda hur elflyg kan bli en del av den upphandlade flygtrafiken, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

För att möjliggöra en snabb introduktion av elflyg i Sverige ger regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra en ny forsknings- och innovationssatsning på elflygsområdet för minst 15 miljoner kronor per år. Trafikverket ska även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.
Föregående artikel Stärkt arbete för renare bottnar i vattenmiljön
Nästa artikel Ny märkning för möbelbranschen
Skriv ut
100 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.