X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2020

Sverige har klarat målet för plastbärkassar 2019

Årets rapportering visar att årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som vi bär hem mat i var 74 kassar per person under 2019. Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 stycken per person och år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån för 2019 gör att Sverige klarar det första delmålet.

Nytt för 2019 är att uppgifter om de allra tunnaste plastpåsarna som vanligtvis används till frukt och grönt, ska särredovisas vid rapporteringen till Naturvårdsverket. Tidigare år har dessa samlats in tillsammans med tunna plastbärkassar, i en post. Nu är uppgifterna uppdelade i mycket tunna, tunna och tjocka plastbärkassar, kvalitetsgranskade och reviderade. Därmed är det också möjligt att jämföra förbrukningen bakåt i tiden för de plastkassar som ingår i EU:s minskningsmål.

Sedan 2017 har antalet plastbärkassar av de som ingår i minskningsmålet minskat med 9 stycken per person. Det innebär att minskningen av förbrukningen av plastbärkassar behöver gå snabbare. Annars når vi inte målet till 2025.

Även om förbrukningen sakta minskar så används oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att använda kassarna så många gånger som möjligt.

Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft och alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska.

Det finns en samverkansgrupp som tillsammans arbetar för en minskad förbrukning av plastbärkassar i Sverige. I gruppen ingår Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Visita och Naturvårdsverket. Svensk Dagligvaruhandel samordnar gruppen.
Föregående artikel Blandat avfall fortsatt högt
Nästa artikel Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker
Skriv ut
553 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.