X
Nyhetslista

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.

Under drygt en månad har 80 ansökningar kommit in till myndigheten. De tillfälliga tillstånd som hittills har beviljats ger möjlighet till drygt 79 miljoner fler visir, skyddsförkläden och andningsskydd till vård och äldreomsorg.

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare från smittrisker under coronapandemin är stort. All personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen för att skydda personalen från att smittas ska ha genomgått en bedömning som visar att den uppfyller kraven för hälsa och säkerhet. En mängd initiativ har tagits av företag och privatpersoner för att producera skyddsutrustning för vården.

Arbetsmiljöverket får signaler om att det finns flera produkter ute på marknaden som inte är testad och säker att använda. Det kan röra sig om att dokumentation saknas och att det i vissa fall är misstänkta förfalskningar och felaktiga CE-märkningar. Ett CE-märke innebär att tillverkare och leverantörer intygar att produkten uppfyller hälso- och säkerhetskraven.

Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess får inte användas när det finns risk för smitta av coronavirus.

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma smittrisker, att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker och lever upp till de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning i EU:s förordning 2016/425. Personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt kan få tillfälligt tillstånd att spridas till vård och äldreomsorg om utrustningen blivit bedömd av Arbetsmiljöverket.

Den 7 april fick Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag från regeringen. Uppdraget innebär att myndigheten, efter en bedömningsprocess, kan utfärda tillfälliga tillstånd för tillverkare och leverantörer att sprida personlig skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till vård och omsorg samt annan samhällsviktig verksamhet. Hittills har ett 80 ansökningar kommit in. Flera av ansökningarna har behövt kompletteras, har dragits tillbaka, fått avslag eller har gällt medicinsk utrustning, som exempelvis munskydd, som Läkemedelsverket ansvarar för.

De tillfälliga tillstånd som Arbetsmiljöverket hittills har beviljat ger sammantaget möjlighet till bland annat nära 13,5 miljoner visir, 65,4 miljoner fler andningsskydd och skyddsförkläden till vård och omsorg.

Arbetsgivare som förser arbetstagare med skyddsutrustning ska se till att den är anpassad till användaren och de aktuella arbetsförhållandena. Exempelvis ska andningsskydd sluta tätt för att ge bästa skydd. Arbetsgivaren ska också informera personalen om vilket skydd utrustningen ger, hur utrustningen ska användas och skötas.
Föregående artikel Sverige har klarat målet för plastbärkassar 2019
Nästa artikel Granskning av skyddsutrustning i vård och äldreomsorg
Skriv ut
574 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.