X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2022

Uppdaterade NIS-föreskrifter från mars 2022

Från 1 mars 2022 gäller uppdaterade föreskrifter om vilka som berörs av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Ändringarna i föreskrifterna inom NIS-direktivet påverkar leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn, bland annat aktörer inom el, olja och gas. Föreskrifterna förtydligar när och hur en aktör ska anmäla sig till tillsynsmyndighet och vad som anses vara en betydande störning.

För att Sverige ska kunna uppfylla sina skyldigheter mot EU och för att syftet med NIS-direktivet ska kunna uppnås behöver aktörer i utpekade sektorer tydligt underlag för att kunna göra bedömningen om de omfattas av NIS-regleringen eller inte.

Följande större ändringar gäller inom identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster rörande:

• El; där bland annat tröskelvärden och särskilda kriterier tillförts, samt hänvisningarna uppdaterats. Större förändringar har skett för elproducenter.

• Olja; i form av flytande petroleumbaserade och förnybara drivmedel och bränslen, har främst tröskelvärdena sänkts, för jetbränsle, samt för överföringstjänst i ledningar, egen överföring eller logistik.

• Gas; har två nya underkategorier för systembalansansvarstjänst, och för gasleverantörer med balansansvarstjänst tillförts. Kategorierna för handel och leverans av naturgas, samt kondensering av naturgas har tagits bort.

Ändringarna i föreskrifterna inom NIS-direktivet påverkar leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Enligt förordningen ska föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga uppdateras minst vartannat år. De nya föreskrifterna träder i kraft från den 1 mars 2022.

I föreskrifterna Anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2021:9) specificeras närmare vilka tjänster inom varje sektor som ska anses vara samhällsviktiga och vad som är att anse som en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.
Föregående artikel Komplettering av Säkerhetsskyddslagen från 1 mars
Nästa artikel Globalt förbud för fler organiska föroreningar
Skriv ut
306 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.