X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

158 miljoner kr till skydd av Östersjön och andra vattendrag

Regeringen föreslår en sammanlagd satsning för åtgärder i havs- och vattenmiljön i budgetpropositionen för 2024. Pengarna ska gå till arbete som ska värna, restaurera och återskapa våra vattenmiljöer och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

– Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika, och ska bevaras för framtida generationer. Vi behöver identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa fiskbeståndet på bästa sätt, men också få bukt med övergödningen av våra vatten och framför allt i Östersjön. Skyddet av våra livsviktiga vattenmiljöer måste upprätthållas, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Satsningarna i havs- och vattenmiljön ska också se till att möta Sveriges åtaganden i EU och globalt för akvatiskt områdesskydd, exempelvis inom Helcom, Ospar och Konventionen om biologisk mångfald, och inom den gemensamma aktionsplanen för miljön i Östersjön, Baltic Sea Action Plan - BSAP.

Anslaget för akvatiskt områdesskydd ökar med 71 miljoner kronor för 2024. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med 98 miljoner kronor för detta ändamål. Satsningen ska till exempel förstärka arbetet med att inrätta, förvalta och följa upp områdesskydd.

Anslaget för akvatisk restaurering föreslås öka med 50 miljoner kronor för 2024 för åtgärder för akvatisk restaurering. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med 73 miljoner kronor för detta ändamål. Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag ökar med 2 miljoner kronor för 2024 för arbetet med akvatisk restaurering. För 2025 och framåt beräknas anslaget öka med motsvarande belopp.

Anslaget för åtgärder för havsmiljön föreslås öka med 37 miljoner kronor för 2024, inklusive åtgärder mot övergödning. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med motsvarande belopp.
Föregående artikel 500 miljoner kronor till skydd av värdefull natur
Nästa artikel 100 miljoner kronor till Industriklivet och CCS-tekniker
Skriv ut
147 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.