X
Nyhetslista

Budgetsatsningar inom energiområdet

 • 20 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 128
 • 0 Kommentarer
Elsystemet behöver byggas ut så att människor och företag i hela Sverige får en trygg elförsörjning med stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Regeringen föreslår därför flera budgetsatsningar inom energiområdet för att säkra tillväxt, stärka försörjningstryggheten och främja den gröna omställningen.

40 miljoner kronor till forskningsanläggning för grön omställning

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 174
 • 0 Kommentarer
Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

10 miljoner kronor till växtförädling

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 142
 • 0 Kommentarer
I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

123 miljoner kronor för att korta ner miljöprövningar

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
Regeringen föreslår en satsning på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024 för att förstärka myndigheternas förutsättningar att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar.

100 miljoner kronor till Industriklivet och CCS-tekniker

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
För att klara klimatomställningen måste industrins utsläpp minska. Tekniker för negativa utsläpp som bio-CCS ska bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp senast 2045. Regeringen avser därför att satsa 100 miljoner kronor under 2024, och lika mycket 2025 för att möjliggöra minskade utsläpp och stärkt konkurrenskraft.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.